Търсене
СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО

АЛТЕРНАТИВА

Затвори Владимир Мегре

Затвори Нийл Доналд Уолш

Затвори Новата педагогика

Затвори Здравеопазване = Болестоопазване

Затвори Семейните отношения

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори Анонимните

Затвори България днес!

Затвори Бърза помощ

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори Второ тримесечие на 2016

Затвори Второ тримесечие на 2017

Затвори Второ тримесичие на 2013

Затвори Второ тримесичие на 2014

Затвори Второ тримесичие на 2015

Затвори Електра

Затвори Клаус Джоул

Затвори Крайон от Русия

Затвори ПЪТЯТ КЪМ ВЪЗНЕСЕНИЕТО

Затвори Писма на Христос

Затвори Поезия

Затвори Послания от Космическото Братство

Затвори Първо тримесечие на 2014

Затвори Първо тримесечие на 2016

Затвори Първо тримесечие на 2017

Затвори Първо тримесичие на 2015

Затвори СМАЙВАЩАТА СИЛА НА ЕМОЦИИТЕ

Затвори Селфидона

Затвори Текущата ситуация

Затвори Текущата ситуация - второ полугодие на 2012

Затвори Текущата ситуация - последно тримесичие на 2012

Затвори Текущата ситуация - първо тримесичие на 2013

Затвори Трето тримесечие на 2016

Затвори Трето тримесечие на 2017

Затвори Трето тримесичие на 2013

Затвори Трето тримесичие на 2014

Затвори Трето тримесичие на 2015

Затвори Христос говори2:

Затвори Христос говори:

Затвори Четвърто тримесечие на 2015

Затвори Четвърто тримесечие на 2016

Затвори Четвърто тримесичие на 2013

Затвори Четвърто тримесичие на 2014

Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Молба за прошка
Помощен
Посетители

free counters

В помощ на духовното усъвършенстване - Хвърлете кармата в кошчето и напуснете стадиона

Хвърлете кармата в кошчето за боклук и напуснете стадиона

Наука на Духа. Небесата на Земята.
Лариса Артамонова

    Вливащата в планетата нова енергия, предостави на съвременния Човек, прекрасната възможност, да създаде тук на Земята, Новата Сфера Съзнание, новото Тяло Съзнание, чрез алхимията на сливане човешкото съзнание и Висшето съзнание.
    При това сливане, независимо дали Висшето е Висшето АЗ на човека, Възнесен Майстор на Светлината, насочващ в това въплъщение, Ангелски или Архангелските Сфери Светлина, сътрудничещи с тях, алхимията е тройна:
    - Съзнание-Човек при сливането чрез общуване с висшето АЗ или Възнесен Майстор в световете на Светлината предава, надарява и обогатява Сферата, с която си взаимодейства (тук на Земята това наричаме Висше АЗ, Майстор на Светлината) веднага с всичките земни въплъщения на Земята и Висшата Сфера Съзнание, висшето АЗ и тези от Световете Светлина, които никога не са се въплъщавали като човек на планетата Земя, мигновено придобиват целият опит, който дава на Висшето и го дарява с обогатения и получен на Земята опит на Човека. Това дава възможността Духът да получи „Земният опит”, без да се въплъщава.
    - При сливането, Духа дава на човека опита на Висшето, което възражда/дарява човека със способността да знае без да учи и му позволява да излезе от миналото, от кармата си, като стъпи върху новите опитности, и потенциалът не е от отработеното минало, а от просветляване на бъдещето.
    - При такова сливане се създава новото тяло на съзнанието. Нова сфера. Срещат се на половината път. Духът, висшето АЗ на човека, Възнесените Майстори на Светлина, насочващи човека-Съзнание в това въплъщение, придобивайки пространството дотолкова близко до тях, че да могат да съхраняват в него информация, светлинни пакети с мъдрост за дадения Човек, с минимални деформации през призмата на дуалността. На свой ред Човекът с разширеното съзнание, по-бързо и с повече яснота получава мъдри наставления, ръководство и умението да разпознава.
    От тази сфера идва синхронността, когато човек по вълшебен начин се оказва в нужното време на нужното място, получава нужната информация в нужното време, получава партньори до осъзнаването на новия проект, а помощта и поддръжката се появяват веднага, след като човек почувства необходимост от това. От тази Сфера, нуждите на човека се удовлетворяват след осъзнаването им от човека.
    Тук няма чудеса. Има една или друга степен на Знание. Новата сфера е на 100 % чувстваща. Тя веднага усеща всички потенциални събития и като сканира основната енергия на човека, определя, кой от потенциалите, предадени в Сферата от Световете на Светлината е готов да приеме човекът. Както чувства и това, къде човек упорито не желае да разширява съзнанието си, къде трупа Опит, водещ го до мястото, където е готов да се срещне с неприятния за него опит. Новата Сфера предупреждава много преди това. Обикновено човек започва да предчувства, че нещо не е както трябва. Работещият със сърцето си за кратко време, ако не и веднага, разбира, че не е в правилната посока и започва да излъчва/изразява добрия за себе си изход.
    Това е възможно само при постоянен устрем на човека от Земята. Кратките моменти на сливане с висшето, са твърде малко, за да попие Духа опита от въплъщението на Земята, а човекът да е успял да вмести Висшите знания, където знае без да излъчва. Тук сработва Космическият закон за Справедливия обмен, носещ енергиите, които са равнозначни, но противоположни.
    Истинското сливане/вместване, раждането на Новия Човек, постига постоянство на устрема, точно като Човек на Светлината. Само той, човекът, от планетата на свободния избор, прави Изборът да излезе от колелото на Кармата, да излезе от преживяването на причинно-следствения механизъм. „Аз съм Този, който съм Бил”, към свободата да проживява чрез съзнанието „аз съм Този, който Съм”.
    Такава алхимия на съзнанието драма/жертва в съзнанието на Сияещия Бог е възможна тук, на планетата сега. Вътрешната алхимия проявява Новия Човек. Човекът на Стандарта, търсещ извън целите и плановете – но в Опита, извън въпросите, но в решението. Такъв човек няма причини да избира нещо от проявените потенциали. Той може да избере много.
    Как работи това:
    Линейният човек (с ограничените възможности) има 4000 лева и желания: - да направи ремонт, да отиде на екскурзия, да оправи зъбите си. Избира едно от тях с идеята, че няма откъде да вземе 12 000 лева, за да получи наведнъж желаното. Може да ги има след 3 месеца след спестяване, поради което през този месец ще направи ремонта, на следващия ще отиде при стоматолог и накрая може и да отиде на екскурзия.
    Човекът с развитото многомерно съзнание избира всичко и веднага. Той посещава стоматолога, след това отива на екскурзия и докато е в отпуск, в тях всичко е ремонтирано. След връщането му от почивка, всичко в дома е обновено, самият той е отпочинал и се храни отлично, защото няма проблеми със зъбите. Линейният човек изхожда от миналите си ограничения. Наистина, доходът му до вчера беше такъв, че няма откъде да се вземат пари за необходимото. Многомерният човек преживява чрез новите потенциали. А човекът с линейно мислене привлича енергия, създаваща плътна ограда, която го скрива от енергията на разцвета. Тази енергия си оставя малка вратичка в оградата, за да се влива оттам енергията на разцвета в количество, в което линейният ум е готов да приеме, за да се чувства удовлетворен известно време, а след това да получи потвърждение, че той не може да се развие. „Знаех си” е основната мисъл на такъв човек.
    Значението/задачата на Новата Енергия, вливаща се в човека с линейното съзнание на ограниченията, ще потвърди неговите истини-шаблони.
    - отработвам карма (при условие, че знае за съществуването на кармата)
    - не мога да имам всичко наведнъж и веднага
    - не съм достоен за хубавото
    - така си и знаех, че това е невъзможно.
    А тази енергия се влива, само за да създава/материализира и така да потвърди мислите и чувствата на човека.
    За линейното мислене, ограниченията, всъщност потвърждават системата му от убеждения и съзнанието на жертва. За многомерния – потенциалите му проявяват разцвета му чрез реални проекти, идеи и хора.
    Многомерният човек, приел, че вече не носи миналото/кармата, тъй като се е разделил завинаги с нея и вече е изразил намерение за това, привлича енергия, помитаща всички огради и ограничения, построени от линейното му съзнание в предишните опитности/въплъщения.
    Когато се стопят ограниченията, човек лесно приема в реалността си, че може да има проявления във физическата си реалност на всички потенциални възможности наведнъж. Тук се имат предвид потенциалите, които той чувства в момента в пространството чрез сърцето си. Те може наистина да изглеждат фантастични и невъзможни за него преди, докато е приемал да изживява живота чрез кармата на миналите си ограничения. Но приелият изцяло, че живее извън кармата и старите/минали драми, човек чрез получените от опитностите/въплъщенията дарове, приема цялата вливаща се в него енергия за сътворяване на Новото за Себе си и за планетата, и не я пилее за очистване на Авгиевите обори от миналото си.
    Когато Човек приема, че няма минало, той приема и собственото си величие на Творец, който знае, че всичко минало е поредица опити, където всичко е било уместно и е произтичало от Закона за Причината и следствията. И отваря широко вратите на собствената си Светлина, носеща висши възможности, предавани на човека чрез светлинните пакети Мъдрост/Истина. Той знае също, че тази игра на Причина-Следствия е приключила за него. Той просто вече не я играе. Дори другите участници да продължават да гонят по терена топката, наречена карма. И такъв човек няма да е на пейката на резервите, нито по високите трибуни за упражнението „не съм играч, а наблюдател”. Не, по никакъв начин. Той просто леко и изящно напуска стадиона с разбирането, че наблюдателя и играча почти не се различават.
    И човекът преминава собствената си Алхимия, трансформацията и Магията в Човека Ангел, Човека-Творец и става осъзнат Сътрудник на Началата в Земята, Посланик на Световете Светлина. Да, такъв Човек твори обичайните за Земята неща, но той твори чрез разцвета – радостно и леко, като изпълва със Светлина и осветява всичко около себе си, вливайки Новата енергия във всяко свое действие, за да се влее Новата Енергия в Светът на Земята и да донесе Благостните промени за нея, защото тази енергия е способна на това и това е причината да е тук.
    Просто е. В земния живот при необходимостта от ремонт и стоматолог, нуждата за отдих на тялото и съзнанието, човекът просто ще постави на пътя си Опита от такива преживявания. Той просто знае и изразява, че вече е свършил необходимото, а сега само се случва Опита от правенето му. И това е. Липсата на прегради пред такъв човек, позволява енергията на разцвета, да се влива в живота му едновременно и отвсякъде. Тя изпълва едномоментно всеки от потенциалите и проявява възможностите, които човекът на разширеното съзнание използва тук и сега. Вливащата се енергия поддържа човека на разширеното съзнание, Вълшебна за ограниченото съзнание и естествена за разширеното. Така в човека се изграждат действията, възможностите, подкрепата, финансирането.
    Човекът на ограниченото/линейно съзнание чувства раздразнение и гняв, когато разбере, че не може да има всичко сега. Дразни не толкова отсъствието на нужното, защото отдавна е свикнал с това, но отрича, че сам е създал това за себе си. Човекът искрено се възмущава и изброява всички причини (освен изградената от него стена), поради които не може да процъфти.
    Човекът на разширеното съзнание слага на пътя си опита, който иска да преживее – ремонт, здраве, отпуск, и смело върви по пътя с чувството, че енергията му за разцвет ще се влее в такива потенциали като ги материализира в момента, в който човекът пристъпва към това, което е поставил на пътя си.
    Човекът, отстранил от пътя си старата Карма, поема отговорността да избира всеки ден – той поставя на пътя си желаното със съзнанието, че не го ли направи иззад гърба му ще изскочи съдбата с патерицата, тъй като отказът на човека да действа й дава правата за това.
    Разликата между човека с линейно мислене и човекът с многомерно съзнание:

Ограничено линейно съзнание Многомерно разширено съзнание
Върви към бъдещето заднишком, като през цялото време рови и обсъжда миналото си Върви с лице към бъдещето и гръб към миналото, чувствайки всичките си нови потенциали
Той е в сянката на миналото си, тъй като слънцето – бъдещето, е зад гърба му. Върви със светлината на истината си, по осветения път и ясно вижда и чувства най-добрите възможности, осветени от Светлината на Духа.
Много разказва за това, кой е бил, какво е имал, кой го е обидил, кой го е ощастливил Не помни, не говори за миналото си, винаги има всичко, което да го държи в момента сега
Поставя си цели и крои планове Преминава опити, изследва възможности
Привързан към целта и постигането й се смята за успех Свободен в опита, в преминаването на опита и оценява самото пътешествие, а не крайния резултат
При постигането на целта, вижда че е в поредната задънена улица и губи интерес към нея, и ако много е направил за постигането й, е разочарован, тъй като целта не оправдава вложените средтства. Леко и радостно преминава от един опит към друг без да се привързва към нещо. лесно оставя достигнатото и ефирно преминава Новият Опит.


    Как да преминем от линейните ограничения към многомерните потенциали (възможности) – ИЗХВЪРЛЕТЕ КАРМАТА В КОШЧЕТО ЗА БОКЛУК И НАПУСНЕТЕ СТАДИОНА.
    - Преминете в сърцето. Научете се да мислите чрез сърцето си, да виждате с неговите очи, да чувствате с него, да взимате решения чрез Сърцето. И то реално. Всяка статия, информация, проект, идея слушайте със сърцето си, четете чрез него и гледайте през неговите очи.
    - Поставете на пътя си опитите, които искате да преживеете и действате в това направление.
    - Изберете си определено време всеки ден и общувайте постоянно със световете на светлината, като засилвате Новата си Сфера, тялото си на Съзнание.
    Приемете, че Сърцето на човека е най-многомерният орган. То има връзка с висшите потенциали, Висшето АЗ, със световете на Светлината, с Възнесените Майстори, с елементалните енергии на феите и елфите, със световете на алхимията/магията. Сърцето носи на Човека предпоставките за процъфтяване от Висшето АЗ чрез появяването на внезапно Вдъхновение.
    Запишете Вдъхновението си. Вложете го в Сърцето си!
    Всяка мисъл на човека, поставена в сърцето се сбъдва, материализира на физически план много бързо. Изразявайте щастие и радост. Поставяйте всеки ден на Пътя си това, което искате да преживеете. Изберете да бъдете Вдъхновен Човек – АЗ СЪМ, КОЙТО СЪМ.

    Когато от Вътрешните Светове сияе Светлината от век на век
    То Тъмнината, любимка на Завесата, не може да докосне Човека
    Носещият Светлина – ти си извън оковите, извън завесите и ти знаеш всичко
    И Светлината на Блестящите Светове изпълва пространството ти
    Светът ти е без сенки. Изпълнен е с Възхищение
    Стъпвайки леко по Земята, избрал сам въплъщението
    Ти избираш радостта, светлината, като отхвърляш всичките си съмнения
    Широко отворен за всички светове и Опити и Вдъхновения.
    И във всяка Светлинна крачка Твориш, проявявайки лицата на Процъфтяването
    И радостта да бъде всичко, което си създал, освободено с лекота
    С мярка към всичко ти поставяш Опита си на пътя
    Живеейки само в това, което сам си избрал, разкривайки земното във Висшия Бог
    Като с това отваряш портите от Висшето към Земното Създание
    Ти си, който си. Творец на себе си, на Вселената си, на мирозданието.


    Лариса Артамонова
    Човек Ангел
    Учител, Създател, Творец
    Превод: Анита

http://spiritualtools.ru/blog/vykinte_karmu_v_musornuju_korzinu_i_pokinte_stadion/2011-09-27-141


Създадено: 02/01/2012 • 12:00
Обновено : 02/01/2012 • 12:00
Категория : В помощ на духовното усъвършенстване
Страницата е посетена 4168 пъти


Версия за печат Версия за печат

react.gifКоментар:

Вси още няма коментари.
Може първи да добавите коментар!

^ Нагоре ^

Главна   Новини   Файлове   Препратки   Въпроси   Впечатления   Форум   Статистика  


  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Страницата е генерирана за 0.46 секунди