Търсене
СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО

АЛТЕРНАТИВА

Затвори Владимир Мегре

Затвори Нийл Доналд Уолш

Затвори Новата педагогика

Затвори Здравеопазване = Болестоопазване

Затвори Семейните отношения

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори Анонимните

Затвори България днес!

Затвори Бърза помощ

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори Второ тримесечие на 2016

Затвори Второ тримесечие на 2017

Затвори Второ тримесичие на 2013

Затвори Второ тримесичие на 2014

Затвори Второ тримесичие на 2015

Затвори Електра

Затвори Клаус Джоул

Затвори Крайон от Русия

Затвори ПЪТЯТ КЪМ ВЪЗНЕСЕНИЕТО

Затвори Писма на Христос

Затвори Поезия

Затвори Послания от Космическото Братство

Затвори Първо тримесечие на 2014

Затвори Първо тримесечие на 2016

Затвори Първо тримесечие на 2017

Затвори Първо тримесичие на 2015

Затвори СМАЙВАЩАТА СИЛА НА ЕМОЦИИТЕ

Затвори Селфидона

Затвори Текущата ситуация

Затвори Текущата ситуация - второ полугодие на 2012

Затвори Текущата ситуация - последно тримесичие на 2012

Затвори Текущата ситуация - първо тримесичие на 2013

Затвори Трето тримесечие на 2016

Затвори Трето тримесечие на 2017

Затвори Трето тримесичие на 2013

Затвори Трето тримесичие на 2014

Затвори Трето тримесичие на 2015

Затвори Христос говори2:

Затвори Христос говори:

Затвори Четвърто тримесечие на 2015

Затвори Четвърто тримесечие на 2016

Затвори Четвърто тримесичие на 2013

Затвори Четвърто тримесичие на 2014

Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Молба за прошка
Помощен
Посетители

free counters

В помощ на духовното усъвършенстване - 11/11/11 – Втората тройна звездна врата и кодовете на обновяването

11/11/11 – Втората тройна звездна врата и кодовете на обновяването
Енергиите на Новата Земя - октомври 2011

Архангел Михаил чрез Силия Фен

    Възлюбено Семейство на Светлината, това е велик момент в Трансформацията на планетата Земя, в установяването на Новата Земя и Златната Ера на Светлината и Любовта. Достигнахте Портала на Времето или Звездните Врати, наречени 11/11/11 на 11 ноември 2011 г. Това е Космически момент в Глобалното Пробуждане и Обединяване. Моментът, когато Светлинните Кодове или Космическите Кодове на Обновяване, проникват в кристалните решетки на Земята. Получаването на Кодовете на Обновление, отново ще ускори честотите в Холограмата на Земята, като позволи Съединяване със седмото Измерение на Съзнанието, докато Планетата продължава пътешествието си в Божественото Сърце на Многомерното съзнание.
    Наистина, това е Момента на Радостта и Празника. Вие сте на пътя за Дома..., индивидуално и като Планетарна Цивилизация. Случва се Великото Пробуждане. Тези от вас, които са готови, ще се заемат със Задачите на Душите от Новата Земя, ще станат Многомерни гидове по пътя на Човечеството. Тъй като Земята се преустройва в Петмерната Холографска Матрица на Новата Земя, човечеството се учи да изразява Съзнанието на Единството и Единението при Взаимовръзките, което е същността на петото измерение. Ежедневно започвате да постигате това, което наистина сте – Планетарни граждани. Общо Семейство, с общи проблеми и трудности. Започвате да разбирате, че можете да решите тези проблеми, само когато се обедините в Светлината и Любовта, за сътворяването на Новия Път напред.
    Възлюбено Семейство на Светлината, празнуваме с вас този Велик момент на Трансформация. В края на 2010 г., бяхме много радостни, когато Земята направи скок към „Възнесение” – от старата тримерна линия на времето към Новата Петмерна Линия. В този момент, всички сценарии за „Краят на Времената” престанаха да действат, защото Земята и всичките й живи обитатели се настроиха към Реалността на Възраждането и Новата Земя. След това, през август 2011 г., в периода на Лъвската Врата, направихте следващата огромна крачка напред, като се съединихте с Шестото измерение и Потоците на Изобилие и Манифест, отключващи Новата Земя. Тези от вас, които са готови и са заземили тези енергии от „Линиите на Розите” в кристалните решетки, в енергийните меридиани, носят Съзнанието на Космическия Христос от Божественото Сърце в Сърдечната Решетка на планетата.
    И сега, на 11/11/11, тези от вас, които встъпват в Многомерното съзнание като Показващи Пътя, ще се закотвят в Седмото Измерение – Съзнанието на Възнесените Учители на Светлината. Вие ще станете не само Майстори на реалността в Земния план, но и също ще интегрирате Духовното Майсторство и Мъдрост, които ще ви подготвят за новите ви роли на водачи и наставници в Новата Земя и пазители на реалността на Новата Земя. Подобна връзка означава, край на религиите като на организирано средство за контрол и прилагане на Индивидуалната Духовна Връзка с Божественото Сърце. В Седмото измерение на Светлината присъства Ясното Разбиране на Божествената Светлина във всичко и Радост от празнуването на Божествената Светлина и Сърце, в Церемониите на Сакралното Обединение и Любов.
    Вие също ще станете наставници и учители за тези, които започват Пътешествието на Пробуждането и изоставят триизмерната матрица за по-всеобхватно осъзнаване петмерното планетарно майсторство. Точно както работехте над овладяването на навиците в Новата реалност, така ще ви призоват да показвате на другите, как да станат Майстори и да си Спомнят, кои са те, за да вярват в придобита сила и любов.

    Кодовете на обновяването
    Възлюбени, с приближаването на 11/11/11, вече започвате да получавате Кодовете на обновлението. Това са Светлинни Кодове, които се активират и зареждат енергийния процес за Обновяване на Земята. Кодовете на обновлението са пакети или запис на Космическата Светлинна Информация, носеща инструкциите от Божественото Сърце за обновяване на цялото Творение в Новия цикъл на Космическо раждане. Краят отмина..., това е времето на раждането и началото.
    Кодовете на Обновлението активират Светлинното ви тяло и вашета ДНК, настройвайки ги с Първоначалната Схема на Божествените Многомерни форми на човешкия живот, за да получат Нова Информация за развитие на Човешката Форма по-новому. Това значи, че ще има силни „електрически” енергии, отделящи електрически „заряди” в Светлинното и Физическото тяло, в което физическата ДНК също ще получи информация за обновление и регенерация.
    Ефектът на новата енергия е, да ускори Честотата на Светлинното и Физическо тела, като се дава възможност на тези, които са готови да поемат новите честоти и да ги вместят като майстори на Новата Реалност на Новата Земя.
    В по-широка перспектива, Кодовете за обновяване ще окажат въздействие на всеки аспект от живота на Земята, когато Петмерната матрица получи форма и започне да проявява новите си начини на битие, изразяващи Човешката Божествена способност за Любов, Мир и Изобилие. Всяка граница на живота ще бъде преразгледана и преструктурирана към Новата Реалност. Този процес ще се ускори, тъй като Кодовете на Обновяване се закотвят и заземяват в Решетките на Новата Земя.
    Възлюбено Семейство на Светлината, за вас е чест и привилегия да получите и заземите тази енергия, за да може Всичко на Земята да получи от Изобилието и Благословението, изливащи се на Земята от момента на заземяването на Съзнанието в Шестото измерение. Дойде време всички да преуспеят, защото старата икономическа система, породила бедност и екологична разруха, се срива и ще бъде заменена от нов начин на живот, основан на основополагащите етнически принципи, гарантиращи на всеки, основните човешки права – на храна, покрив, дрехи и образование, а също и възможността да се развива и расте съгласно Плана на Душата за всяко същество.
    Подобни промени се проявяват в притесненията и хаоса, които са около вас. Тези от вас, които са дошли на Земята с План на Душата, призоваващ за Нови Общества, Нови социални и икономически системи, сега ще са призвани да прилагат талантите ви и да се настроят към висшето Предназначение.
    Кодовете на Обновление ще ускорят и активизират тези, чиято задача е да са част от Обновлението и Раждането на Реалността на Новата Земя. Възлюбени, при насочването на Кодовете на Обновление към Земята от Божественото Космическо Сърце, ще е благоприятно да поразмислите, как можете да се настроите по-пълно към Задачата на Душата ви и новите идващи енергии.

    Моста на дъгата и ролята на Индиго/Кристалните в периода между 11/11/11 и 12/12/12
    Има група Души или Духовно семейство, чиято особена задача на Душите им е, да премине сега през основния Преход. Това е семейството на Душите Индиго/Кристалните. Първоначалната им задача беше, да осигурят импулс за Велико Пробуждане и трансформация на планетата чрез призив към системите и придобивайки силата, да си спомнят Божественото си Наследство на Човеко-Ангели, като активират светлинните кодове на ДНК, нужни за пробуждането и трансформацията. Но сега много от тази група преминават към новите си роли, които позволяват да се установи Новата Земя. Духовното Семейство на Индиго-Кристалните е моста на дъгата в Новата реалност. Повечето са млади хора по-млади от 40 години, които осигуряват творческа енергия, за насочване новите идеи към авангарда на технологиите, икономиката и социалното взаимодействие. Новите идеи ще са семената, от които ще порасне и придобие форма, новият начин на живот. Още с въвеждането Моста на дъгата (на новите идеи и концепции), вие ще се срещнете с новия многомерен начин на живот, почитащ Земята и всичко, живущо на нея, а войните и бедността ще останат в миналото. Повечето Индиго/Кристални същества, както младите, така и тези, които са се пробудили и извършили развитие, ще са готови сега да приемат Новата Задачата на Душата за Новата Земя.
    Новата задача на Душата ще е настроена изцяло към Новата Земя и към Празнуването Завръщането у Дома на 12/12/12, тази Група духовни лидери, ще посее структурите и обществата, които ще преведат Земята по Моста на Дъгата през последните Тройните звездни врати на времето. Това ще се случи в периода между 12-21/12/12 в продължение на 9 дни, когато ще се постигне последното интегриране и настройка с Космическото Сърце и Земята ще започне отначалото на следващият Велик цикъл на Еволюцията в Светлината, Хармонията и Любовта. През следващата година, много от вас ще открият, че планът на Душата им е променен и настроен радикално, все едно започвате ново въплъщение в същото физическо тяло. Това ще предизвика огромни промени в живота на мнозина, когато се подготвяте към наречения от нас Окончателен Преход за този процес, през 2012 г.
    А сега, Възлюбено семейство на Новата Земя, приспособявайте се към Потока на промените. Вие знаете, как да приемете и да капитулирате пред съдбата на Душата ви, радостно и изящно. Бъдете уверени, че се прехвърляте в място на радост и щастие чрез Реалността на Новата Земя.

    Индигово-розовите звездни врати 11/11/11
    Възлюбено Семейство на Новата Земя, през ноември 2009 г. на първото мероприятие за 11/11/11 ви насочихме към отварянето на Космическите звездни врати на Розата, към откриването на вашите лични Звездни врати на възнесението. Това беше активиране на Коронната Чакра чрез Слънчевия, Галактически и Космически Центрове, позволяващи ви да започнете да изживявате пълната връзка на Многомерността. След това, на слънцестоенето през 2010 г., активирахме Чакрата Звездата на Душата и Звездата на Земята, позволяващи ви изцяло да се заземите и интегрирате новите енергии. Всеки от вас, позволил тази Трансформация, сега има съединителни чакри, позволяващи на Многомерната Космическа Реалност да разцъфне.
    На вторите Звездни порти 11/11/11 самата Земя се настройва и съединява с Космическото си Предназначение. Също както вие станахте Златната Чаша на Светлината по време на първия портал 11/11/11, сега Земята става Чаша на Светлината и се изпълва с Космическа ХристоЕнергия.
    Възлюбени, това означава, че възнесената Земята е станала сакрална, изпълнена със Светлината на Христа и Божествената Безусловна Любов. Това означава, че тези, които се стремят да експлоатират Земята и населението й, повече няма да преуспяват. Божествения План повече няма да позволи подобно поведение. Само тези, които използват свободата на Волята да избират Любов, Мир и Хармония, ще процъфтяват в новата Реалност. Наистина, това е Времето, когато Миротворците царуват на Земята.
    Празнуваме заедно с вас 11/11/11.
    Превод: Анита

http://www.starchildglobal.ru/2011/vtorie-troynie-zvezdnie-vrata-kodi-obnovleniya


Създадено: 02/11/2011 • 11:30
Обновено : 02/11/2011 • 11:30
Категория : В помощ на духовното усъвършенстване
Страницата е посетена 5670 пъти


Версия за печат Версия за печат

react.gifКоментар:


Коментар №3 

mnogovajnokoi 16/11/2011 • 13:08

http://www.ezoterika.bg/?p=953   - o6te edno mnenie

Коментар №2 

ZVEEZDA 08/11/2011 • 10:55

Нека да е така и нека се случва!

Коментар №1 

Zareya 02/11/2011 • 13:17

Много, много хубаво! Благодаря!
^ Нагоре ^

Главна   Новини   Файлове   Препратки   Въпроси   Впечатления   Форум   Статистика  


  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Страницата е генерирана за 0.5 секунди