Търсене
СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО

АЛТЕРНАТИВА

Затвори Владимир Мегре

Затвори Нийл Доналд Уолш

Затвори Новата педагогика

Затвори Здравеопазване = Болестоопазване

Затвори Семейните отношения

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори Анонимните

Затвори България днес!

Затвори Бърза помощ

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори Второ тримесечие на 2016

Затвори Второ тримесечие на 2017

Затвори Второ тримесичие на 2013

Затвори Второ тримесичие на 2014

Затвори Второ тримесичие на 2015

Затвори Електра

Затвори Клаус Джоул

Затвори Крайон от Русия

Затвори ПЪТЯТ КЪМ ВЪЗНЕСЕНИЕТО

Затвори Писма на Христос

Затвори Поезия

Затвори Послания от Космическото Братство

Затвори Първо тримесечие на 2014

Затвори Първо тримесечие на 2016

Затвори Първо тримесечие на 2017

Затвори Първо тримесичие на 2015

Затвори СМАЙВАЩАТА СИЛА НА ЕМОЦИИТЕ

Затвори Селфидона

Затвори Текущата ситуация

Затвори Текущата ситуация - второ полугодие на 2012

Затвори Текущата ситуация - последно тримесичие на 2012

Затвори Текущата ситуация - първо тримесичие на 2013

Затвори Трето тримесечие на 2016

Затвори Трето тримесечие на 2017

Затвори Трето тримесичие на 2013

Затвори Трето тримесичие на 2014

Затвори Трето тримесичие на 2015

Затвори Христос говори2:

Затвори Христос говори:

Затвори Четвърто тримесечие на 2015

Затвори Четвърто тримесечие на 2016

Затвори Четвърто тримесичие на 2013

Затвори Четвърто тримесичие на 2014

Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Молба за прошка
Помощен
Посетители

free counters

В помощ на духовното усъвършенстване - Отговор на Исус на въпрос за падналите ангели

Отговор на Исус на въпрос за падналите ангели

   ВЪПРОС: Скъпи Исус, въпросът ми е за падналите ангели. Разбирам, че в Библията и книгата на Енох се казва, че някои от ангелите са паднали заради похот, тъй като са искали да се въплътят заради секса с красивите човешки дъщери. Тъй като ангелите се познават и обичат взаимно, възможно ли е някои от ангелите, близки до падналите заради похот, да са решили да се въплътят на Земята, за да се опитат да върнат приятелите си у дома, но след това да са попаднали в капана на дуалността и да са забравили, защо са тук?
    Разбирам, че е възможно спасителната мисия да е нарушила Божията воля, тъй като ангелите не са създадени за въплъщение. Как могат падналите заради опита си да спасят другите да израснат, за да се върнат у дома?
    Ако ангелите не са създадени за въплъщение, то имат ли те АЗ СЪМ Присъствие? Имат ли те духовни наставници за помощ по пътя им към Бога подобно на душите, създадени за въплъщение? Повечето неща, които съм чела за падналите ангели, ги описва като враждебни Богу или препълнени с горделивост. Интересно ми е, възможно ли е някои от тях да са паднали заради неправилно насочена любов (поставили са падналите си другари преди Божия План), което според мен значи, да обичаш някой повече от Бога. Надявам се искрено да отговориш на въпроса ми. С любов – Донна.


    ОТГОВОР на Исус, 30.11.2010
    Книгата на Енох и Книгата на Откровението са прави, че ангелите са паднали, но грешат, че това са ангели от духовната сфера. Тъй като нито Библията, нито книгата на Енох правят разлика между възнесени и невъзнесени сфери, се е разпространило неправилното разбиране, че ангелите съществуват само в духовната или възнесената сфера. Затова хората са предположили, че падналите ангели са били в духовната сфера, поради което много се интересуват, как е възможно ангелите да паднат от небесата.
    Книгата на Откровението още повече заплита нещата с посочването, че на небесата е имало война и че някои ангели са били низвергнати.
    Истината е в това, както обяснихме и другаде, че светът на формата се състои от много сфери. В първите три сфери никой не е паднал. Именно в четвъртата сфера са паднали същества и това се е случило преди тази сфера да се възнесе и стане част от духовното царство. След това някои са паднали в следващите сфери до седмата, в която живеете вие. Искам да наблегна, че са паднали много същества – ангели и сътворци , и това се е случило по различни причини. Едните са паднали заради горделивост, други – за метеж, трети – по други причини. Разбира се, тези същества са паднали в резултат изкривяването на всеки от седемте лъча.
    Истина е, че някои от ангелите са паднали, защото са искали да правят секс със физически тела, но не е съвсем вярно, че е заради копнежа по човешките дъщери. Ангелите наистина имат полярност, но при тях няма мъжки и женски пол, защото не е предвидено да получават потомство чрез сексуален съюз. Така че е по-правилно да се каже, че някои ангели са искали да слязат на ниво, където биха могли да имат мъжки и женски тела и въз основа на това да се правят и секс.
    Книгата на Енох създава впечатлението, че падналите ангели са от мъжки пол, но то е в резултат на водещата мъжка роля, характерна за обществото по това време. По същата причина Бог се изобразява като същество от мъжки пол. Разбира се, ангелите не са били създадени да се въплътяват във физически тела, затова е имало нарушение на първоначалния замисъл и на плана за възнесение на техните сфери. Но като цяло това не е нарушение на Закона за свободната воля. Ако съществото е способно да направи определен избор, Законът за свободната воля му дава правото да го направи до момента, в който съществото не нарушава чуждата свободна воля.
    С други думи, ангелите са имали право да слязат и приемат физическо тяло, за да правят секс помежду си. Но падналите по тази причина ангели са поискали секс със същества от друга еволюция, такива като сътворците във въплъщението. Падналите ангели не са можели да ограничат само със секс помежду си, тъй като практически е бил спрян достъпа на светлина отгоре, и се е налагало да крадат светлина от другите същества, което са почнали да правят с помощта на секса – причината за падението им.
    Ако се вгледате в сексуалната активност на тази планета, ще видите, че почти всички видове сексуални извращения са по причина на падналите ангели. Това е техният начин да си доставят светлина от другите същества. Отнася се до всичко – от порнографията до изнасилването. Всяка форма на сексуална активност, която принуждава долните чакри да отдават светлина, първоначално е измислена от падналите ангели. Това е разликата от секса, който въздига светлината чрез сърцето към горните чакри и така създава опита на единството между сексуалните партньори.
    Затова, когато видите хора, много обиграни в съблазняването на другите или готови да ги принуждават чрез купуването на секс, принуждението, насилието или наркотичното замъгление, то вероятно това са падналите по причина на секса ангели. Същото се отнася и за тези, които търсят секс със деца.
    Сега, да се върнем към въпроса ви. Вярно е, че след всяка група паднали същества е следвала друга. Това, което ще кажа, се отнася не само за падналите заради секса ангели, но и за всички паднали ангели. Можем да ги разделим в три групи:
    - Ангели, които са провокирали падение. Това са били същества, приели решение, поради което са паднали и в същото време в тях все пак е имало някакво разбиране за това, какво са направили. След падането им са придобили горделивост и са отричали да са извършили нещо, което е имало нужда от промяна. Също така те са били крайно съсредоточени върху себе си.
    - Ангелите, които са служили на падналите ангели. Те са свикнали да следват лидерите си и са правили това без да приемат или осъзнаят решението си, което е било причина за падението. След падението почти не са разбрали, какво се е случило, но въпреки това са чувствали, че нещо не е както трябва. Те са били склони лесно да следват лидерите си и са били съсредоточени да служат на другите, не да удовлетворяват собствените си нужди.
    - Ангелите, които са решили да се спуснат за спасителна мисия с цел да помогнат са гореспоменатите да се върнат на пътя на единството. След падането си те остро са почувствали, че нещата не са правилни, възможно е дори нещо да не е било по плана на Бога и у тях се е появила настойчивата нужда да спасяват другите. Те са били толкова съсредоточени да помагат на другите, че рядко са се спирали да обърнат внимание на собствената си психология.
    Разбирате ли, какво искам да кажа?
    Самото решение на ангела да слезе, за да спаси другите е вече причина за падението на този ангел. Ангелът не се е въплътил първоначално и след това да е паднал при оплитането в дуалността. Той е паднал тогава, когато е слязъл по-ниско от нивото, на което е бил създаден да служи. Ангелът не е създаден за въплъщение и затова не може да се въплъти без падение. Въпреки разпространеното мнение, не всеки въплътен ангел е зъл. Паднали са и много сътворци и повечето паднали същества не са имали злонамерени мотиви. Няма основание за обвинения или за чувство на вина – всеки, който е бил ослепен от дуалността, трябва просто да се пробуди от тази илюзия.
    Ето какво трябва да направи всяка група, за да се върне на истинския път. Инициаторът на падението трябва да си признае, какво е извършил и да вземе решение за пълна промяна на същността си. Трябва да спре да се концентрира върху себе си и безкористно да служи на другите. Теоретично това може да се случи по всяко време, особено когато съществото разбира, че има достатъчно опит още преди падението или когато се сблъсква с тежките последствия от действията си. Обаче това се случва само тогава, когато сферата е готова да се възнесе и падналите същества осъзнават, че трябва или да се променят или да слязат в още по-плътна сфера. Последователите им не трябва да ги следват сляпо, а да поемат отговорност за собствените си избори. Те трябва да спрат да се фокусират върху служба на другите и да се съсредоточат върху себе си. Не в смисъл да станат егоистични, а да поемат отговорност за самостоятелното си мислене и промяната на психологията си. Между другото, повечето от тези същества вече не следват лидерите си, а следват тези, които са паднали, за да спасят другите. Затова сега прилагат методи, с които си мислят, че ще помогнат на другите, но не се ли вгледат в себе си, няма да се върнат у дома.
    Ангелите, които са искали да спасят другите, са имали най-трудната задача. Те трябвало да признаят, че са паднали въпреки убежденията си и по причина на целта. Трябвало е да си признаят, че са го направили, не защото Бог е поискал това, а защото с гордост са си мислили, че могат да променят другите или, че Законът Божий е имал нужда от тяхната помощ. Затова те трябва изцяло да се отрекат от всяка потребност или желание за спасение или промяна на другите или целия свят. Те трябва да преодолеят чувството, че „нещо не е както трябва”, или че в замисъла на Бога има недостатък. Трябва да се освободят от чувството, че знаят по-добре от Бог и да си признаят, че не носят отговорността за избора, направен от други същества, поради което не трябва да се стремят да променят тези избори. Те трябва да спрат да се занимават с промяната на другите и да се стремят да променят себе си.
    Разбирате ли казаното от мен?
    Ангелите паднали, за да изпитат нещо в по-низша сфера, са го направили от чист егоизъм. И понякога им е по-лесно да се върнат у дома, защото връщането им зависи само от собственото им решение. Ако такова същество например, разбере, че сексът вече му е достатъчен, то ще успее сравнително лесно да вземе решението за връщане в по-високите сфери. Докато другите ангели, паднали, за да помагат, чувстват че не могат да се върнат у дома, докато не спасят всички. Това значи, че изборът им да се върнат у дома, зависи от изборът на другите и това ги приковава.
    За да е пълна картината ще добавя, че има концепция с името „аватари”
    Това са същества, които се спускат доброволно, за да отразят по-високото състояние на съзнанието и по този начин да облекчат процесът на възнесение за съществата в материалния свят. Но те се спускат не да спасяват другите или да коригират недостатъци в Божия замисъл. Те го правят заради желанието да изразят дадената им от Бога индивидуалност и това да е пример за останалите и ценностен критерий.
    Падналите ангели искат да променят изборът на другите, дори и да използват сила за това. Аватарите нямат желанието да променят другите – единственото, което искат е да им дадат възможност за избор, който преди не е съществувал, като предоставят на хората абсолютната свобода на избор. Аватарът никога не би обвинил, докато падналите ангели правят това постоянно, при което се чувстват изцяло оправдани. И последно – ангелите могат да паднат само в невъзнесена сфера. Всяко същество, намиращо се в невъзнесена сфера, има своята котва в духовната, където се пази светлинното му копие. Това е нещото, което обикновено наричаме АЗ СЪМ Присъствие. Падналите ангели също имат духовни наставници, които се стремят да им помогнат да се върнат в по-висшите сфери. Но те не могат да бъдат ръководени от други ангели, тъй като това би увеличило риска последните да паднат.
    Затова падналите ангели получават наставления само от Възнесените Владици, което обяснява защо Змеят, като символ на падналите ангели, е бил допуснат в Райската градина, а именно в Школата за мистерии Майтрея. Това обяснява също, защо е било позволено на падналите ангели да влязат в организации на Възнесените Владици. Между другото, в такива организации ще видите концентриране на ангели, паднали заради желанието да спасят другите.
    Това желание ги привлича към ученията ни, но също и ги кара да приемат неправилно истинската цел на ученията. Често те интерпретират ученията ни така, че да потвърдят тяхната мания да спасяват другите. Затова често ще ги видите да използват ученията ни за коригиране, контрол или осъждане на другите, вместо за изчистване на гредата в собствените им очи.
    Както нееднократно съм казвал, Законът за свободната воля гласи, че вие единствено отговаряте за изборите си и не носите отговорност за изборът на другите. Когато го разберете, ще успеете да освободите желанието си да спасявате или променяте другите и вместо това да се съсредоточите върху единственото, което може да осигури възнесението ви – промяната на себе си. Ще повторя още един път, изучете беседата ми на истинският път.

    Превод: Анита.

http://5dreal.com/2011/03/22/вопрос-о-падших-ангелах-kim-michaels/#comment-2832


Създадено: 09/06/2011 • 21:16
Обновено : 09/06/2011 • 21:16
Категория : В помощ на духовното усъвършенстване
Страницата е посетена 4800 пъти


Версия за печат Версия за печат

react.gifКоментар:

Вси още няма коментари.
Може първи да добавите коментар!

^ Нагоре ^

Главна   Новини   Файлове   Препратки   Въпроси   Впечатления   Форум   Статистика  


  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Страницата е генерирана за 0.4 секунди