Търсене
СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО

АЛТЕРНАТИВА

Затвори Владимир Мегре

Затвори Нийл Доналд Уолш

Затвори Новата педагогика

Затвори Здравеопазване = Болестоопазване

Затвори Семейните отношения

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори Анонимните

Затвори България днес!

Затвори Бърза помощ

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори Второ тримесечие на 2016

Затвори Второ тримесечие на 2017

Затвори Второ тримесичие на 2013

Затвори Второ тримесичие на 2014

Затвори Второ тримесичие на 2015

Затвори Електра

Затвори Клаус Джоул

Затвори Крайон от Русия

Затвори ПЪТЯТ КЪМ ВЪЗНЕСЕНИЕТО

Затвори Писма на Христос

Затвори Поезия

Затвори Послания от Космическото Братство

Затвори Първо тримесечие на 2014

Затвори Първо тримесечие на 2016

Затвори Първо тримесечие на 2017

Затвори Първо тримесичие на 2015

Затвори СМАЙВАЩАТА СИЛА НА ЕМОЦИИТЕ

Затвори Селфидона

Затвори Текущата ситуация

Затвори Текущата ситуация - второ полугодие на 2012

Затвори Текущата ситуация - последно тримесичие на 2012

Затвори Текущата ситуация - първо тримесичие на 2013

Затвори Трето тримесечие на 2016

Затвори Трето тримесечие на 2017

Затвори Трето тримесичие на 2013

Затвори Трето тримесичие на 2014

Затвори Трето тримесичие на 2015

Затвори Христос говори2:

Затвори Христос говори:

Затвори Четвърто тримесечие на 2015

Затвори Четвърто тримесечие на 2016

Затвори Четвърто тримесичие на 2013

Затвори Четвърто тримесичие на 2014

Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Молба за прошка
Помощен
Посетители

free counters

В помощ на духовното усъвършенстване - Колективното съзнание на Вселената, смисълът на човешкия живот

Колективното съзнание на Вселената, смисълът на човешкия живот

В.Н.Суржин

   Основата на всички древноизточни знания е енергийната концепция за многомерността на човека, т.е. човек освен физическото тяло притежава и енергийна обвивка, състояща се от шест финоматериални тела (полета), което се потвърждава от откритията на съвременните учени.
    Руските учени под ръководството на В.П.Казначеев (1993), направиха откритието, че в белтъчно-нуклеидното пространство на живите клетки в организма ни, съществува полева организация на живот, която може да мигрира от организъм в организъм или да се придвижва вътре в организма. Шипов Г. (1993-96) допринесе за развитието на теоретичната физика с откриването на 7-те състояния на материята. Преди се знаеха 4 състояния – течно, твърдо, газообразно и плазма, а той допълни с геометризираните уравнения на Айнщайн-Шипов и останалите три – състоянието на вакуум, торсионното поле, Абсолютното нищо, от което се ражда всичко.
    Посочената организация на човешката структура представлява високоорганизирана система, която има вътрешен порядък, йерархическа структура и организиращ закон. Енергийните връзки във вид на канали между физическото тяло и фините тела са били известни на индотибетската медицина. Те съществуват като 72 000 канала (така наречените рефлекторни точки) и 10 центъра, през които се осъществява обмена на информация, енергия и вещество, а също така и взаимодействие с окръжаващата среда. Вече няма нужда да се доказва наличието на Разумно Съзидаващо Начало, защото седмото ниво на съществуване на материята Шипов нарича още и Света на висшата реалност.
    Така учените стигнаха до разбирането за съществуването на „Абсолюта” и настроиха научната база към него. Във ВСЕЛЕНАТА материята и фините енергии – това са само две форми на съществуването на енергията, при което енергията на материята е сравнително малка част от общата енергия. Непризнаването и неразбирането на законите за духовното начало на Вселената води до противоречие между физиката и метафизиката, между материалното и духовното. Отхвърляйки водещата роля на духовното начало в развитието на Вселената, човечеството неумолимо и бързо се движи към саморазрушаване и разрушаване обкръжаващия свят. Идеологическата криза обхвана цивилизацията изцяло.
    Въпреки че проблема за оцеляването на човечеството е първостепенен, на глобално равнище той е решен. На човечеството е даден изход от безизходицата. Ще може ли човечеството и ще успее ли да се възползва. От 1970 г. на човечеството са дадени и станаха общоизвестни системните знания, обясняващи устройството на микро и макрокосмоса, живата и нежива материя, материалното и духовното в глобалните процеси на цивилизацията. Тази мета наука (наука извън пределите на знанията ни) се нарича САХАДЖА ЙОГА.
    Докторът по философия и медицина Нирмала Шривастава (Шри Матаджи) убедително и достоверно ни убеди, че живият и нежив свят е създаден, поддържа се и се управлява от Всепроникващата енергия на Вселената надарена с Висше Съзнание. Тя съществува и въздейства на живите същества само в Реалността. Тази енергия изпълнява цялата жива работа на планетата. Човек може само от мъртвата енергия да направи красиви неща.
    Шри Матаджи показа, че грубите материални интереси, жестокостта, егоцентризма на човека, превеса на материалния принцип на съществуване над духовния, го капсулова в затворена енергийна система, лишена от енергийната подкрепа на Всепроникващата Енергия във Вселената. Затворен в аурата си като в яйце, Човекът има ограничена енергийна система, способна да отдели на жизнените процеси толкова енергия, колкото е погълнал с храната. И това на фона на безкрайната Енергия, в която съществува. Ограниченото човешко Съзнание доведе до ограничени възможности за използване енергията и знанията на обкръжаващата Вселена.
    Животът на Човека стана кратък с ограниченото количество потенциалната енергия заложена още при раждането. Отделяйки се от непрекъсващия източник на енергия и от Информационното поле, където съществува информация за минало, настояще и бъдеще, Човекът опорочи и ограничи възможностите си, а мозъкът му, лишен от сливането с Космическото Съзнание, използва способностите си в нищожно малък обем.
    Разглеждайки въпроса за оцеляването на Човека, трябва да се определи смисълът на живота на Човечеството като цяло и индивидуално. Може да се предположи, че след като Вселената и Висшето Съзнание като монолитна система поддържат съществуването си и еволюират, то Човекът в тази система, притежавайки логическо мислене, знание и Съзнание, а също и емоции, е призван да увеличава потенциала на Системата – да генерира енергия, Любов, Радост и Блаженство, да внася хармония във Вселената. Висшето Съзнание получава наслаждение и блаженство с тези висши енергии само от Човека и това може да се нарече „Наслаждение на Радостния Дух”. Достигането на тази безпричинна радост е възможно при редица условия, едно от които е удовлетвореността и омиротворение на човека, достигнал в Духа си четирите основни качества – смирение, търпение, състрадание и любов. Това са качествата на светия човек. Да посадиш дърво, да построиш дом и отгледаш дете, както преди ни казваха, не е задължителната персонална задача на Духа, защото това могат да направят и другите дори по-добре от вас. Причината за смъртта на Човека на Земята е само една – отсъствие на перспективи за духовен растеж. Известни са враговете на Духа – похот, алчност, завист, тщеславие, жестокост, егоизъм и други. Човекът е длъжен да убие тези врагове в себе си, които му пречат да се съедини с океана на Съзнанието на Вселената.
    За да осъзнае Човека единството си със Вселената, с Колективния Разум на Вселената, ролята си в еволюцията, искам на основата на знанията и практиките в Сахаджа Йога, да формулирам някои принципни положения за съществуването на Единната Вселена, Единното Колективно съзнание на Вселената, съзнанието на човека, принципите на вярата му, активната му позиция в еволюцията на Колективния Разум на Вселената, самата възможност за съществуване Човечеството на Планетата. Това е само една малка част от осъзнаването на глобалната наука, дадена на Човечеството за спасението му.
    Нирмала Шривастава ни даде велика система от знания, показа ни възможността да се възползваме от всички енергии на Вселената за Човека. Това е пътя за осъществяването мечтата на Човечеството.

    ОСНОВНИ КОНЦЕПТУАЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЧОВЕКА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА

    1. Колективното Съзнание на Вселената е тъждествено на понятието Бог – това е непроявеното колективно съзнание и опита на всички живели и живеещи сега хора. Това е мъжкото начало на Вселената, това е закона (пътя, матрицата) на еволюцията на Вселената. Съзнанието съществува във вид на торсионни полета, намира се в нас, извън нас, винаги и навсякъде едновременно.
    2. Съзнанието на Човека може да се охарактеризира като степен на осъзнаване на информацията в полето на Колективното съзнание или степента на връзка (включване) към Колективното Съзнание. Когато съзнанието на Човека се настройва на безкрайното, то става безкрайно.
    3. Колективното Съзнание на Вселената – това е мислещото енергоинформационно поле на Вселената. Съзнанието е първично, материята е вторична, тъй като материята е сгъстена енергия, образувана вследствие действието на Енергията съгласно плана на Съзнанието.
    4. Колективното Съзнание на Вселената запълва цялото безкрайно пространство на Вселената и във всяка негова точка се проявява холограмата на цялата Вселена от началото до края й.
    5. Колективното Съзнание на Вселената съдържа информация за миналото, настоящото и бъдещето, намиращи се съответно в полетата на Подсъзнанието, Съзнанието и Свръхсъзнанието.
    6. Съзнанието съществува като Висша Реалност, като Настояще и работи само в настоящо време.
    7. Настоящото и Съзнанието или Реалността са само миг между миналото и бъдещето (именно то се нарича живот).
    8. От всички живи същества Съзнание притежава само Човек. Само Човека е способен да осъзнава идентичността си в тялото и във времето и притежава знание и опит.
    9. Само Човека може да насочва вниманието си от текущия момент в миналото или бъдещето и да го задържа там (т.е. способността да мисли).
    10. Само Човекът, притежавайки феноменалната възможност на вниманието и паметта може да фиксира времето във Вселената, от което може да се направи извод – Времето съществува във Вселената само за Човека и той преживява в него.
    11. В Човека съществуват четири енергийни канала. Лявата симпатикова нервна система храни енергийни канал, наречен Лунен канал и за него е необходима гореща енергия, която дава на Човека емоционалната му основа. Цялото минало на Човека се записва в подсъзнанието на левия канал. Подсъзнанието е миналото – днешното минало, утрешното минало, миналото на този живот, миналото на последните животи и накрая миналото, идващо от началото на Създаването – Колективното Подсъзнание. Знание, опит, традиции.
    Десният канал, наречен Слънчев, отделя енергия и е необходимо охлаждането му. Той дава енергия за физическата, менталната и интелектуалната част на човешкото същество и служи за планиране и осъществяване на бъдещето – Колективното Свръхсъзнание. Движението в бъдещето се определя с „Аз искам” (каналът на ЕГОто), докато каналът на СУПЕРЕГОто – левият канал се определя с „Аз знам как”. Централната парасимпатикува нервна система се храни чрез третия централен канал, минаващ през сърцевината на гръбнака. По този начин, всичко, което сме постигнали в еволюционния процес се записва и намира изражение в нас чрез централната нервна система.
    През третия енергийни канал преминава вътрешната ни енергия, наричаща се Кундалини и започва от кръстната кост. Кундалини е персоналната ни вътрешна енергия, явяваща се отражение на съответната енергия на Вселената. В идеалния случай трябва да съдържа 21108 вида енергия. При раждането на човека Кундалини във вид на определено количество потенциална енергия влиза в човека и се съхранява в кръста. При изтощаването на тази енергия човекът прекратява съществуването си.
    При обикновения човек енергията Кундалини преминава и се изразходва през левия и десен канал.
    От 1970 г. На Човечеството е дадена възможност да издигне Кундалини по централния канал, запълвайки с енергия Учителя на живота. Кундалини се издига по гръбначния стълб, преминавайки седемте енергийни центъра на човека и излиза през фонтанелата на главата, разкъсвайки аурата на човека и съединявайки съзнанието му с Всепроникващата Енергия на Вселената, с Колективното Съзнание на Вселената. Така човек се съединява със знанието на Вселената, знанието за вътрешната същност и всичко това, което е неизвестно. За получаването на информация му е достатъчно да насочи вниманието си към предмета. Така човек достига до Безмислено Осъзнаване.
    12. Бог съществува в човека като Безсъзнателно, а след самореализацията като Осъзнаване. Източник на Осъзнаването са четирите качества на първия енергийни център на човека (чакрите Муладхара) – чистота, невинност, мъдрост и признаването на Бога.
    13. Ако човек мисли за миналото, вниманието му е в Левия канал на Подсъзнанието, ако е за бъдещето – в десния канал на Свръхсъзнанието, при което се изтощава енергията на левия или десен канал. Тези два канала генерират Времето, в което живее и старее човека.
    14. Ако човек се намира в състояние на безмислие, времето за него престава да съществува. Това е състояние на сън и медитация. Медитацията е състояние на безмислие при пълно съзнание. В съня и в медитацията през човека преминава всепроникващата Енергия на Бога и възстановява организма му, съгласно генната матрица.
    15. За реализиращия се човек (при когото е събудена Кундалини) в състояние на медитация вниманието му се установява в настоящото, в Реалността, където в момента работят всички съществуващи Енергии на Вселената и изпълняват цялата жива работа.
    16. Човекът, задържащ вниманието си в реалността, може да направлява чрез вниманието си на нужното място толкова вида енергия, колкото са се пробудили в неговото Кундалини. Чрез вниманието на човека Божествените Енергии работят както в човека, така и в обкръжаващия го свят, на каквото и да е разстояние.
    17. Всепроникващите Енергии на Бога и Колективното Съзнание (торсионните полета на Вселената) изпълняват цялата жива работа във Вселената и обезпечават прогресивната и възстановителна работа на живите организми.
    18. Кундалини е вътрешната енергия на еволюцията ни и тя възстановява генната формула на човека и изцяло отстранява всички болести от тялото, независимо дали са генетически, унаследени или придобити. Чрез нея човека може да се трансформира напълно.
    19. Енергията на бъдещето, Свръхсъзнанието, съдържа цялата информация за всичко, за развитието на Вселената. Това е матрица за развитието на Вселената, на нейната еволюция. Тази опорна информация във Вселената се явява реликтово излъчване и чистата вода от природните източници (хладната „жива” вода).
    20. При реализирания човек енергията Кундалини го съединява с безкрайния източник на жизнена енергия, Всепроникващата сила на Божествената Любов, която се нарича също и прохладния ветрец на Светия Дух или Парам Чайтаней.
    21. Реализирания човек, чието внимание се намира в настоящото, в Реалността, се включва в общото енергийно поле на Вселената, влива се в Колективното Съзнание на Вселената и получава безкрайна енергия и информация.
    22. Физическото тяло на човека е материално тяло в настоящото, сгъстена енергия дошла от бъдещето и ставаща минало. Тялото на Човека е резултат от записаните в него правилни и неправилни (по отношение на Духа) мисли, постъпки, условности, преживявания, качества на характера. Всички болести се определят като еднозначно качество на характера – духовни качества, вътрешни закони на поведението на човека (дхарма). Тялото на човека трябва да се почисти от енергията и информацията за миналото.
    23. Десетте Божи заповеди са задължителни за Човека и са неотменния закон на живота, както закона за всемирното притегляне, защото нито един разумен човек няма да застане под падащата тухла. Действието на десетте заповеди е отложено във времето.
    24. Степента на изпълнение на десетте Божи заповеди определя равнището на духовни качества на човека и степента на включването му в Колективното съзнание на Вселената и определя личното му съзнание.
    25. Във Вселената Човекът се явява управляващо звено – формира вътрешните си заболявания, външните обстоятелства на живота във вътрешната среда на мислите си и с материалната си дейност формира времето, природата, стихийните бедствия, катастрофите, сушите и наводненията, нарушава екологията и средата на обитаване.
    Неизпълнението на моралните норми, увеличаването на злото на Планетата постави Човечеството на границата на съществуването.
    26. За да оцелее Човечеството, на Земята не трябва да остане зло. Човекът трябва да стане духовно, високо морално същество!
    Истината е в това, че ние не сме това тяло, не сме тези мисли, не сме тези емоции, не сме този ум, не сме това съзнание, ние сме чист Дух. Тялото е временно, а Духът – вечен!
    27. Задачата в живота на човека на Земята е да възпита в себе си най-добрите духовни качества, качествата на свят човек – смирение и търпение по десния канал и състрадание и любов по левия. Човекът, постигнал качествата на Светия Дух на Земята, няма да се ражда повече. Той е изпълнил задачата на животите си. Разкъсва се веригата на превъплъщенията на Духа му на Земята и Духа му става част от енергията на Бога.
    28. Причината за смъртта на човека на Земята е отсъствието на перспективи за духовен ръст (Често умират добри хора, при които външните обстоятелства в живота не им позволяват да подобрят духовните си качества).
    29. Две са причините за смърт при човека. Първата са вътрешните заболявания, формирани вследствие нарушението на духовните качества (кармата на миналия живот, на родителите, собствената карма). Втората е случайната или насилствена смърт и е действие на Бога.
    30. Законът е еднозначен : Ако Човечеството или Човек не признава Бога, престава да съществува на Земята.
    31. Когато човек се самореализира, неговата вътрешна енергия Кундалини и всепроникващата енергия на Бога напълно отстраняват заболяванията му. Човекът, осъзнал Бога, се намира под негова защита и никога няма да умре от насилствена смърт. По този начин от него се сваля кармата и се реализира „второто му раждане”. Човек може да живее толкова, колкото счита за необходимо за изпълнение на задачата си на Земята. Здравият човек престава да се идентифицира в тялото си и тогава напълно се реализира Духа му, излъчващ Любов, Радост и Блаженство. Тогава получава възможността да се възползва от цялата енергия на Вселената, всичките й блага и на Земята ще настъпи „Златния век на Човечеството”.
    Така и трябва да бъде. Пътят за спасението на Човечеството и човека е само един – действително съединяване с Всепроникващата енергия на Божествената любов, с Колективното Съзнание на Вселената чрез осъзнаване на Висшата Реалност, Висшия Разум, на Бога. Този път определя науката и практиката на духовните знания в системата Сахаджа Йога.
    Нирмала Шривастава (Шри Матаджи) – доктор по философия и медицина, тази която даде на Човечеството тези безценни знания, обединяващи физиката и метафизиката, науката и религията, каза по този повод следното: „На просветения ви ум сега е недостатъчна вярата, необходими са и знанията, които могат да бъдат проверени и когато установите, че това е истина, тогава вярата ви ще стане непоколебима”.
    Човекът е съвършена система, която може да мине без храна, да се придвижва в пространството, да получава информация и енергия от обкръжаващото пространство. Трябва да се изпълни само едно условия – Човекът трябва да стане духовно същество. А това е толкова просто.
    Дойде времето да се осъзнае, особено от учените, че е важна борбата с причината, а не с последствията. Дойде време за други учебници в училищата и университетите, дойде време да се познае и разпространи новата идеология и знанията на Метанауката по цялата Земя. Учените са длъжни да отворят умовете си за новите знания и да престанат да губят скъпоценно време за разработка на „нови патерици”, устройства, прибори и приборчета, позволяващи да се увеличи живота на човешкия индивид с няколко години. Това е нищожна и непродуктивна задача.
    Осъзнайте Абсолютната Реалност, Вечното и Безкрайното, присъединете се към тях и ще получите всичко, което искате, колкото искате и най-важното, това, което търси всеки – умиротворение, удовлетворение, блаженство и покой на разума си. Съзнанието и Блаженството – това е Бог!

    Превод: Анита.

http://bcgroup.narod.ru/Konferenc/Surgin.htm


Създадено: 12/07/2010 • 09:12
Обновено : 12/07/2010 • 09:12
Категория : В помощ на духовното усъвършенстване
Страницата е посетена 6504 пъти


Версия за печат Версия за печат

react.gifКоментар:

Вси още няма коментари.
Може първи да добавите коментар!

^ Нагоре ^

Главна   Новини   Файлове   Препратки   Въпроси   Впечатления   Форум   Статистика  


  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Страницата е генерирана за 0.44 секунди