Търсене
СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО

АЛТЕРНАТИВА

Затвори Владимир Мегре

Затвори Нийл Доналд Уолш

Затвори Новата педагогика

Затвори Здравеопазване = Болестоопазване

Затвори Семейните отношения

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори Анонимните

Затвори България днес!

Затвори Бърза помощ

Затвори В помощ на духовното усъвършенстване

Затвори Второ тримесечие на 2016

Затвори Второ тримесечие на 2017

Затвори Второ тримесичие на 2013

Затвори Второ тримесичие на 2014

Затвори Второ тримесичие на 2015

Затвори Електра

Затвори Клаус Джоул

Затвори Крайон от Русия

Затвори ПЪТЯТ КЪМ ВЪЗНЕСЕНИЕТО

Затвори Писма на Христос

Затвори Поезия

Затвори Послания от Космическото Братство

Затвори Първо тримесечие на 2014

Затвори Първо тримесечие на 2016

Затвори Първо тримесечие на 2017

Затвори Първо тримесичие на 2015

Затвори СМАЙВАЩАТА СИЛА НА ЕМОЦИИТЕ

Затвори Селфидона

Затвори Текущата ситуация

Затвори Текущата ситуация - второ полугодие на 2012

Затвори Текущата ситуация - последно тримесичие на 2012

Затвори Текущата ситуация - първо тримесичие на 2013

Затвори Трето тримесечие на 2016

Затвори Трето тримесечие на 2017

Затвори Трето тримесичие на 2013

Затвори Трето тримесичие на 2014

Затвори Трето тримесичие на 2015

Затвори Христос говори2:

Затвори Христос говори:

Затвори Четвърто тримесечие на 2015

Затвори Четвърто тримесечие на 2016

Затвори Четвърто тримесичие на 2013

Затвори Четвърто тримесичие на 2014

Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Молба за прошка
Помощен
Посетители

free counters

В помощ на духовното усъвършенстване - „Свободата като осъзната необходимост” и „Нравственият закон”

„Свободата като осъзната необходимост” и „Нравственият закон”

10.06.2010 г.

   Аз Съм Имхотеп, архитект на фараоните и жрец на Изида.
    Свободата като осъзната необходимост. Всеки човек е свободен. Той има възможност да избира измежду множеството варианти за развитие на събитията, като по този начин съзидава реалността на собствения си свят. Избор има винаги и във всичко, дори и ако човек не вижда такава възможност. Отказът от избор също е избор. Създаването на реалността е творчески акт. Само разумно същество е надарено с такава фантастична възможност. Само наличието на съзнание не дава възможност да твориш реалността, а само разумът и свободният избор.
    Всяко живо същество във Вселената има възможност да съществува в реалността, но да създава тази реалност може само разумът и волята. Вие създавате реалността за себе си и близките си, за всичко живо на Земята. Вашата воля може да подари живот, а може и да отнеме. Без да забележите, лишавате от живот живи същества, стоящи на по-ниско стъпало в еволюционното царство – минерално, растително и животинско. Но и давате живот на живи същества.
    Заповядано е: плодете се, размножавайте се и населявайте Земята. Животът на всяко живо същество, от висшите същности до песъчинката е драгоценен за Създателя. Няма ненужни и неважни. Всеки живот има своето начало и своя край, това е нормално и правилно. Вечен е Духът, а формата, в която съществува, е ограничена. За да може жизненият край на едно същество да даде жизнена сила на друго живо същество, и това е нормално и правилно. И само за разума съществуват правила и ограничения. Свободата има само едно ограничение – осъзнатата необходимост. Само в рамките на този модел на мислене можете да избирате. Само тази парадигма ограничава изборът и свободата ви. Това, което за вас е важно и необходимо, може да е незначително за друг човек. И свободата ви свършва там, където започва свободата на друг човек.
    Съзнанието и разумът могат да влязат в конфликт. Съзнанието може да изисква едно, но разумът винаги стои на пост при Закона. Човекът има вътрешен стожер – нравственият Закон. Престъпването на този Закон е път в бездната. Много хора днес живеят без опора, игнорират тези аспекти на личността си, които носят в себе си този нравствен Закон. Той е записан генетически, без него човекът никога не би станал разумно същество. Но някои хора са способни да заглушат в себе си гласът на съвестта, гласът на Закона. С това се принизяват до нисшестоящите еволюционни царства. Днес само този, който знае, какво е това Нравствен Закон, е способен да живее разумно и осъзнато, и способен да извърши еволюционен преход в следващото еволюционно царство – да стане човек на новия свят. Всички сте свободни, но всеки сам тълкува това понятие. И този, чиято свобода е на нравствена основа, е свободен истински.
    Амин. Имхотеп.

    11.06.2010 г.
    Аз Съм Имхотеп, архитект на фараоните и жрец на Изида.
    Свободата на избор, свободната воля са неотменимо право на всяко разумно същество и може да има само едно ограничение – непричиняването на вреда. Само свободата на другия човек ограничава вашата свобода. Ограниченията, налагани от обществото под формата на законодателство, могат да бъдат като принудителни във връзка с някои особени условия, а също и произвол във връзка с разслоението на обществото.
    В поведението си човек се основава преди всичко на собственото си вътрешно убеждение, за това кое е правилно, и кое не, справедливо ли е или не, и чак след това се опира на законодателството, действащо в обществото. Много често собствените убеждения влизат в конфликт с действащото законодателство. И ако човек няма нравствен стожер, поведението му се ограничава само от съвкупността на представите му за света. А тези представи могат да бъдат изцяло изкривени. Невежеството заедно с отсъствието на нравственост формират дивака, а просветеността, заедно отсъствието на нравственост формират злодея.
    Нравствеността дори на невежия и неграмотен човек, няма да му позволи да извършва беззаконни постъпки. Така че, какво е това нравственост? Това е генетически заложен в човека Закон на Създателя, който формира духовната личност. Този закон е заложен във всяко разумно същество, записано в ДНК. Само наличието на тази матрица позволява на разумното същество да остане разумно. Това е, което отличава човекът от животното, а не способността да говори и се труди.
    Защо всички хора не се водят в битието си от Нравствения Закон? Защо има толкова много беззаконие и произвол, престъпност и прелюбодейство? Работата е там, че за пробуждането на тази матрица, както и за пробуждането на който и да е талант, е необходимо външно въздействие, подкрепа. Всичко това може да бъде активирано с възпитанието. И както знаете, основа на възпитанието се явява примерът на възпитаващия, а не назиданието. Дори в тоталитарното общество, ограничаващо всички права и свободата на човека, може да израсне високонравствена личност, тъй като основите на нравствеността се полагат в най-ранна възраст, когато влиянието на обществото е минимално и главната роля се пада на семейството – родителите, бабите и бавачките. И само нравствените взаимоотношения на членовете на семейството, любовта и нежността един към друг и към детето, пробуждат фините структури на ДНК, които са отговорни за развитието на свободната личност. Дори в робското общество са израствали свободни личности. Както и в свободното общество израстват роби.
    А от момента, в който с възпитанието на човека се заема обществото, започва една шлифовка на личността по заповед на социума. В едно общество това може да е изявяване способностите на детето и създаване на условия за развитието им, а в друго – нивелиране на всяка личност до някакви средни параметри, превръщането му във винт, послушен и незабележим на общия неизразителен фон. Ако в семейството не е бил пробуден Нравствения Закон в структурите на човешката личност, от талантливото дете може да израсне завършен приспособенец, а от този, чиито способности още не са се пробудили, може да израсне маргинална личност, не признаваща никакви ограничения.
    Общество, в което всяко дете е обкръжено с любов от първия ден на раждането си и грижа на семейството, живеещо в достойни условия, ще получи възможност да реализира всички свои таланти, заложени от Твореца, не съществува дори и в най-развитите държави на Земята. Нравственият Закон е основата на основите в бъдещето общество на Златния Век, който още не е пробуден в мнозинството хора, живеещи на планетата.
    Обаче има едно важно условие, при което пробуждането на Нравствения Закон е възможно при възрастен човек и това е духовното Пробуждане, което може мигновено да преобрази личността. Съзнанието на духовно пробуденият човек прави рязък скок в еволюционното си развитие, извършва възнесение във фините структури на многомерния организъм. Човек проглежда, на него вече няма нужда да се обяснява, какво е добро, и какво е лошо, Нравственият Закон дава интуитивно, на генетично ниво съществуващото Знание.
    Само човек с пробудени нравствени устои е истински свободен, тъй като всички ограничения, налагани му от осъзнатата необходимост, безпрекословно се приемат без въпросите, защо и как така.
    Един философ е казал по своето време „Искаш ли да си свободен, стани роб на Закона”. И само Нравственият Закон може да бъде признат за справедлив в тази формула, никой друг. Това е парадоксално утвърждение, още повече, че носи в себе си дълбока истина, тъй като само високонравствените хора, при които Нравственият Закон определя линията на живота, са истински свободни. Само такива хора създават новия свят, макар че могат да бъдат и най-незабележимите членове на обществото.
    Амин. Имхотеп.

    14 - 15.06.2010 г.
    Аз Съм Имхотеп, архитект на фараоните и жрец на Изида.
    Нравственият Закон има смисъл дори в най-драматичните ситуации, само той може да определи начина на действие в критични ситуации. Нравственият Закон съпровожда човечеството през цялата му история, независимо какво законодателство съществува в обществото. Съществува табу за използване на сила срещу слабия, на насилие срещу инакомислещите. Членовете на обществото, ръководени от Нравствения Закон, уважават всеки индивид и при взимане на решения се отчита мнението на всеки. Само в такова общество е възможна истинската демокрация. Това, което се нарича демокрация в съвременното безнравствено общество е пародия на народовластието. Нормите на морала, приети в обществото, могат съществено да се отличават от Нравствения Закон, но и те се потъпкват в съвременното общество. Триста години след пришествието Христово, проповедника на Нравствения Закон, чиято същност се изразява в истината „обичайте се”, възниква християнската църква, провъзгласяваща Нравствения Закон за основа на вярата, но на практика, във фундамента на църквата са заложени нормите на морала, дооформени от най-просветените хора на четвърти век, приближени до Нравствения Закон. Това е бил прогрес по отношение на дивите нрави, съществуващи по това време, дори в най-развитите страни. Много стотици години църквата е подхранвала верността именно към този Закон, но постепенно Нравствения Закон е подменен с нормите на морала, които са се променяли с течение на времето.
    Възникналият по-късно Ислям се е върнал по-близо до Нравствения Закон, но и в тази религия днес ролята на Нравствения Закон значително е изкривена и също е подменена с нормите на морала.
    Днес ролята на религията в обществото е много различна. В мюсюлманския свят религията играе първостепенна роля, много поколения мюсюлмани са израствали под Нравствения Закон, но днес Ислямът се използва като средство за манипулиране на огромни маси хора, като най-разпространената религия в света. Въпреки всичко именно в Исляма нравствените норми са съхранени в най-голяма степен.
    Ролята на религията в живота на хората в продължение на много векове е била строг възпитател, опиращ се на нравствените норми. Страхът от наказание е играел огромна роля в сдържането на животинските инстинкти и низките подбуди. Хората с несъбудени нравствени устои, въпреки това са се придържали към общоприетите норми на поведение от страх пред Бога, пред мъките на Ада. Атеизмът нанесе съкрушителен удар по нравствеността. Никакви забрани и отговорности – нищо свято за душата. И днешното връщане към религията не е по силите си да възроди „страх Божий”. За възраждане на нравствените основи, без които не може да съществува нито едно общество, освен тоталитарното, остава един път – духовно пробуждане на всеки индивид. Само общество, състоящо се от високонравствени хора, е способно да построи Златния век.
    Пробудете се!
    Амин. Имхотеп.

    18.06.2010 г.
    Аз Съм Имхотеп, архитект на фараоните и жрец на Изида.
    От състоянието на съзнанието на всеки човек се определя съзнанието на социума. Задоволеността на едни групи население и строгите морални устои в други, създават непримирими противоречия, потенциален конфликт, тлеещ пожар на войната. Мюсюлманския свят категорично не приема моралните (по-точно аморалните) устои на стария свят. И протеста му, от своя страна, приема извратени форми във вид на тероризъм. Само любовта ще спаси света, само нравствеността. Духовното пробуждане носи в себе си този аспект от битието на човека, единствено способен да спаси човечеството – пробуждането на нравствеността, пробуждането на Агапе – безусловната любов. Има съвсем малко време за това, числото на пробудилите се хора да достигне величина, необходима за Възраждане, за Възнесение. Иначе бъдещето може да се окаже по-страшно от настоящето.
    Пробудете се.
    Амин. Имхотеп.

    22.06.2010 г.
    Аз Съм Имхотеп, архитект на фараоните и жрец на Изида.
    Пробуждането на нравствеността във всеки човек е наложително. Дори зверовете имат подобие на нравствени устои. В животинския свят няма да срещнете безпричинна жестокост и садизъм. На нито едно живото не доставя удоволствие страданието на друго живо същество. Дори хищниците убиват жертвата си по най-бързия начин. Еманацията на страданието, енергията на болката и отчаянието, привличат същности от низшите астрални планове, хранещи се с такива енергии. Колкото повече болка и страдание има на планетата, толкова по-замърсен е астралният й план и толкова повече ниски вибрации са необходими на тези същности за поддържането на съществуването си. Трябва да знаете, че в дните на великите празници намалява числото на авариите, нещастните случаи, смъртта. Еманацията на любовта и радостта изпълват пространството и действат изцелително на всички живущи по планетата, независимо от техните религиозни убеждения. По Пасха или Курбан-байрам еднакво силно просветлява астралното пространство на Земята. Както в дни на страх и отчаяние се увеличава числото на негативните събития даже там, където никой нищо не знае за тях.
    Искам да ви покажа разликата между страх, отчаяние и скръб, печал. Страхът и отчаянието се пораждат в очакване на негативни събития, от неопределеността и недостига на информация. Именно тези емоции привличат негативните същности и именно те провокират човека да очаква нещастие. Скръбта и тъгата идват след като нещастието вече е преминало, но техните еманации не са разрушителни, по-скоро обратно, те дават сили за по-нататъшен живот. Парадоксално, но очакването за нещастие е по-разрушително отколкото самото нещастие. Замислете се над това. Не чакайте беди, не привличайте към себе си негативни събития. Планирайте щастието, благополучието, работете върху осъществяване именно на такива планове, а неизбежността, например, от загубата на близки и приятели, собствената старост, приемайте със смирение. Нравственият Закон ще ви помогне да живеете осъзнато и хармонично.
    Амин. Имхотеп.

    23.06.2010 г.
    Аз Съм Имхотеп, архитект на фараоните и жрец на Изида.
    Вие постоянно чувате словосъчетанието нравствен стожер. Защо именно стожер? И какво е това стожер?
    Стожерът е основата, върху която са нанизани всички останали аспекти, частите на обекта и даже субекта. Махнете стожера и всичко ще се разпадне. Ние се опитваме да съберем конструкцията наново и е възможно да ни се отдаде, но взаимното разположение на частите се оказва нехармонично и те взаимодействат неправилно. Отсъствието на стожер, дори и като обем да е съвсем скромен детайл, води до дисбаланс, нестабилност, изкривен смисъл. И още нещо, сигурно ви е известно изражението светлинен стожер – структурата на светлинното ви тяло, многомерна и многофункционална, пронизваща многомерния ви организъм от ефирния план до висшите аспекти на съществото ви. Светлинния стожер е точно този аспект от личността ви, в който се намира вълновата ДНК и именно в нея са записани нравствените норми, които отличават разумното същество от животното, човекът от звяра. Светлинен стожер имат всички разумни същества във Вселената, независимо от това дали принадлежат на хуманоидния тип, рептилоидния, или който и да е друг. Т.е., нравственият Закон е един във Вселената. Разумните същества, в които е проявен светлинния стожер и е активен, винаги са способни да сътрудничат с равните, с партньора, в дружбата и братството, те са истински братя по разум.
    Разбирате ли сега, че безнравствените хора – простаците и хулиганите, сметкаджиите и садистите, терористите и агресорите, са нещастни същества, намиращи се на еволюционната стълбица по-близо до животинското царство, отколкото до човека. Повечето от тях са продукт на семейното възпитание и социума, други сами са избрали този начин на живот, изискващ много по-малко работа над себе си, отколкото пътя на Съществото от Светлината.
    Мнозина от вас са платили по някое време данък за съществуване без стожер, но сте се събудили. Много са минали този път през бедите и страданието, през молитвите и призива към Бога. Но сте се събудили. Вие сте активирали светлинния си стожер и вълновата ДНК и Нравственият Закон е станал за вас основа, ръководство за действие.
    Днес се създават условия за активизиране светлинния стожер във всеки живущ на планетата, в резултат от взаимодействието на новите енергии, идващи от дълбините на космоса. Пробуждането за живот, истински живот на разумно същество – човек на Вселената, става масово.
    Да се възнесат ще могат само хора с активно функциониращ светлинен стожер. И неговата активация е възможна и отдолу – съзнателното приемане на Нравствения Закон, покаянието, изменението на съзнанието създават резонанс с най-фините структури на светлинното тяло на човека, то се активира и прониква във висшите сфери, съединява съзнанието с висшите аспекти на съществото. Всичко това е по силите ви.
    Амин. Имхотеп.
    Превод: Анита.

http://www.sestrasveta.narod.ru/nravstvenny-zakon.htm


Създадено: 04/07/2010 • 18:29
Обновено : 04/07/2010 • 18:29
Категория : В помощ на духовното усъвършенстване
Страницата е посетена 5822 пъти


Версия за печат Версия за печат

react.gifКоментар:

Вси още няма коментари.
Може първи да добавите коментар!

^ Нагоре ^

Главна   Новини   Файлове   Препратки   Въпроси   Впечатления   Форум   Статистика  


  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

Страницата е генерирана за 0.97 секунди